ภาพบรรยากาศงาน Eduzones Expo 2005

ภาพบรรยากาศความประทับใจงาน Eduzones Expo 2005

 น้องๆ หลายหมื่นคนร่วม เลือกเส้นทางสู่มหาวิทยาลัย